ONZE GARANTIEVOORWAARDEN

We willen dat onze renners net zo lang van hun fiets kunnen genieten als dat ze hem in hun bezit hebben. Daarom testen we onze fietsen grondiger dan de branchenormen ons voorschrijven. Zo kun jij met een gerust hart de (onverharde) weg op. Mocht je toch problemen ondervinden, weet dan dat er voor de oorspronkelijke eigenaar op elk Cervélo-frame een beperkte levenslange garantie zit.

Elk fietsframe van Cervélo Cycles Inc. (Cervélo) dat na 1 januari 2004 wordt gekocht, wordt door Cervélo Cycles Inc gegarandeerd tegen fabricagefouten en materiaaldefecten (met uitzondering van lak- en stickerwerk) zolang het frame in bezit is van de oorspronkelijke eigenaar. (Voor Cervélo-fietsframes aangekocht vóór deze datum geldt een garantietermijn van vier jaar). Deze garantie is van toepassing op ALLE fietsframes die Cervélo aanbiedt. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot ofwel het repareren ofwel het vervangen van het defecte frame – het besluit tot reparatie of vervanging is uitsluitend ter beoordeling van Cervélo – en er zijn geen andere rechtsmiddelen beschikbaar onder de garantie. Cervélo biedt geen garantie tegen schade veroorzaakt door normale slijtage, onjuiste montage, onjuist onderhoud, of montage van onderdelen of accessoires die oorspronkelijk niet zijn bedoeld voor gebruik op of geschikt zijn voor het verkochte frame of de verkochte fiets. Cervélo biedt geen garantie tegen schades of defecten aan Cervélo-fietsframes die zijn veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Deze garantie vervalt op het moment dat er wijzigen, van welke aard dan ook, aan het frame of onderdelen daarvan worden aangebracht. Alle garantieclaims moeten worden ingediend via een erkende Cervélo-dealer. Claims worden pas in behandeling genomen nadat de indiener aan Cervélo een aankoopbewijs heeft overlegd en de online productregistratie (hier te vinden) heeft voltooid. Koop Cervélo-producten altijd via erkende Cervélo-dealers. Alleen dan ben je verzekerd van de originele Cervélo-kwaliteit. Zoek via onze dealerzoeker naar je dichtstbijzijnde erkende Cervélo-dealer. Alle erkende dealers staan op deze site vermeld. Het garantiebeleid van Cervélo is alleen van toepassing op Cervélo-producten die gekocht zijn bij erkende Cervélo-dealers. Producten van Cervélo die via andere kanalen dan de erkende dealerkanalen zijn gekocht, vallen niet onder de garantievoorwaarden van Cervélo. Onverminderd de geldende wet- en regelgeving die prevaleert boven deze garantievoorwaarden, is Cervélo niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Arbeidsloon voor het vervangen van onderdelen wordt niet door deze garantie gedekt.

Questions? Contact us.